Zajęcia jogi wg przekazu B.K.S. IyengaraRegulamin

 1. Każdy uczestnik zajęć zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu.
 2. Do ćwiczeń nie należy przystępować z pełnym żołądkiem (minimum jedna godzina po lekkim posiłku, trzy godziny po cięższym), po długotrwałym pobycie na słońcu, po saunie.
 3. W trakcie zajęć ćwiczy się boso (chyba że prowadzący postanowi inaczej) oraz w nie krępującym ruchów stroju.
 4. Do zajęć wykorzystuje się pomoce, dostępne na miejscu w ograniczonej ilości. Dlatego rekomendowane jest zabranie ze sobą maty antypoślizgowej, paska do jogi, dwóch koców, dwóch klocków i wałka.
 5. Przed zajęciami należy wyłączyć telefony komórkowe.
 6. Zawsze należy poinformować nauczyciela o problemach zdrowotnych przed zajęciami.
 7. Panie ciężarne i w trakcie menstruacji bezwzględnie muszą poinformować o swoim stanie nauczyciela przed zajęciami.
 8. Jeśli w trakcie zajęć pogarsza się samopoczucie, należy o tym poinformować nauczyciela.
 9. Podczas trwania zajęć należy zachować ciszę i skupienie.
 10. W przypadku spóźnienia należy zachować całkowitą ciszę w trakcie koncentracji.
 11. Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za zaginione w trakcie zajęć przedmioty.
 12. Prowadzący ma prawo decydować o tym, kto może uczestniczyć lub przebywać na sali w trakcie zajęć.
 13. Za pierwsze zajęcia nie są pobierane opłaty.
 14. Prawo do udziału w zajęciach daje ważny karnet.
 15. Karnet wykupiony w danym dniu obowiązuje przez kolejne 8 tygodniu i posiada datę ważności.
 16. Opłata za niewykorzystany karnet nie podlega zwrotowi, ani przeniesieniu na kolejny miesiąc, chyba że zostanie to wcześniej ustalone z prowadzącym.
 17. W ćwiczeniach bierze się udział na własną odpowiedzialność.