Zagregowane wyniki ankiety. Stan na 4. kwietnia 2017

1